Jan Ezendam - Componist, pianist

Theatercollege

Jan Ezendam en Ko van Dun

Bekijk hier een gefilmde impressie.


Verloren in de wereld – Ko van Dun & Jan Ezendam

Tijdens onze theatercolleges verbinden wij de werelden van kunst en muziek. Hierbij staat steeds een specifieke periode centraal zoals ‘Parijs 1900’ en ‘Verloren in de wereld’ (Romantiek in de vroege 19e eeuw).

Aan de basis van de voorstellingen staan drie uitgangspunten:

  • Grensverkeer
    De kunstdisciplines zijn voortdurend in interactie
  • Beleving
    Ervaren, ontdekken en educatie vervloeien met elkaar
  • Reflectie
    Het historisch narratief wordt verbonden met de wereld van nu

Via vertellen van verhalen, interpreteren van kunstwerken en het ten gehore brengen van (live)muziek schetsen we beelden van een wereld die in toenemende mate aan veranderingen onderhevig is. De toeschouwer/luisteraar creëert zijn eigen beeld en vormt zijn eigen synthese.

Ko van Dun, vrijgevestigd docent kunst- en cultuurgeschiedenis

Behalve als docent die via zijn eigen stichting cursussen en lezingen presenteert, is hij actief als spreker, recensent, schrijver en adviseur voor onder andere: Maastricht University, omroep L1 en de Rabobank.

Jan Ezendam, musicus met een brede beroepspraktijk

Afgelopen jaren is hij actief als pianist, dirigent, componist en docent harmonie & analyse aan het Conservatorium Maastricht; tevens als bestuurslid van de vereniging voor Muziektheorie en gastdocent aan muziekopleidingen zoals in Rome, Pordenone, Livorno, Linz , Poznan, Cluj en diverse Conservatoria in Nederland. Regelmatig treedt hij op in theatercolleges en geeft hij muzieklezingen.