Jan Ezendam - Componist, pianist

Actueel

Jan Ezendam & Ko van Dun
Theatercollege: “Verloren in de wereld”
Livemuziek en beelden

  • Woensdag 6 september 2023
  • 20.00 uur
  • Eindhoven – Natlab theater
  • Kastanjelaan 500 – 5616 LZ – Eindhoven
  • Tickets 19,50 euro te bestellen op: kovandun.nl

Verloren in de wereld
In een theatercollege met livemuziek en beelden brengt ‘Verloren in de wereld’ de kunst en de muziek van de vroege romantiek tot leven. Jan Ezendam speelt aan de vleugel en vertelt over componisten als Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin en Liszt. Ko van Dun sluit aan met het verhaal van schilders als Friedrich, Géricault, Goya en Delacroix. Kijken en luisteren staan voorop, gaandeweg ontstaat er een rijk en samenhangend geheel.
Wie zijn wij in déze wereld? De muziek en de kunst van de vroege negentiende eeuw gaven voor het eerst expliciet uitdrukking aan de existentiële onrust van het moderne bestaan. Aan het diffuse onbehagen en het gevoel verloren te zijn in de wereld. Aan de vraag ook wat rationaliteit, nuttigheidsdenken en arbeidsdeling doen met het leven van iedereen.

Het ‘fragment’
Experiment en vernieuwing zetten daarbij de toon. De schets en het fragment maakten carrière. Jonge musici en kunstenaars distantieerden zich met hun persoonlijk doorleefde uitingen van de gewichtigheid en de versierlust van oude kunst. Een nieuwe spirituele inspiratie was hun antwoord op de kille afstandelijkheid van de moderne tijd.

Rebellie in kunst en wetenschap
Binnen het Duitstalige gebied zien we in Wenen al ten tijde van de eeuwwisseling (rond 1800) hoe genieën als Beethoven en Schubert voor een totale omwenteling zorgen met hun ingrijpend vernieuwende muzikale taal.
Ook in het Oosten van Duitsland in diezelfde periode -gewapend met de ideeën van de Franse revolutie- ontstaat bij een jonge generatie begeesterde schrijvers, kunstenaars, filosofen, onderzoekers en musici een nieuwe gedrevenheid.
Vooral rond de vrije universiteit van Jena -waar Fichte de nieuwe ‘ich-filosofie’ predikt zien we een hechte clan rond figuren als Schiller, Schelling, Schlegel, Fichte en Goethe en zien we het ontstaan van nieuwe tijdschriften zoals ‘Atheneum’
Deze kruisbestuiving en discipline-overstijgende bezieling waaiert vervolgens uit naar andere belangrijke steden zoals Weimar, Berlijn en Leipzig.
Tegen deze achtergrond zien we ook de nieuwe generatie musici geboren rond 1810 zoals Schumann en Mendelssohn.

Coterie rond George Sand
Onze vertelling zoomt in op de cultuur-scene in Parijs van de jaren 30 waar in het salonleven artistieke persoonlijkheden elkaar ontmoeten. We ontmoeten hier o.a. figuren als George Sand, Chopin, Balzac, Hugo, Heine, Delacroix, Liszt, Senancour. Literatuur en poëzie spelen een cruciale rol in de vernieuwde vormgeving van het toondicht.
De podiumkunst, voortaan niet alleen meer verricht in vorstenhuizen maar nu vooral ook in het publieke domein, wordt steeds virtuozer.
Vooral ook sinds de komst van de duivelskunstenaar Paganini krijgt het verhaal nogal eens een overweldigend demonisch of donker tintje.

Liszt